Ingxelo yoMthengi

Umbulelo okhethekileyo kootitshala beNomi Chinese online. Kuba kufuneka ndinyamekele olona sana lincinci, andinakuqhubeka nokufundisa abanye abantwana bam.
UNks Zhu undincede kakhulu. Abantwana bam bafunda naye ngaphezulu konyaka. Ngoku banokufunda amabali ngokuzimeleyo kwaye banokuthetha ngokutyibilikayo kum ngesiTshayina ekhaya.

-Umama kaYihan

Uyayithanda kakhulu iklasi kaNks.Ding, kwaye uNks uDing uhlala ekwazi ukutsala umdla wakhe weklasi. Wayedla ngokucotha kakhulu xa esenza umsebenzi wasekhaya. Ngoku uzokugqiba umsebenzi wakhe wasekhaya waseTshayina nje ukuba agqibe iklasi kwaye akusafuneki ukuba ndimgade. 

—— Umama kaJay

Ndiyayixabisa ngokwenene uNks Hu. Kwixesha elidlulileyo, bekuhlala kuthathe uLeo malunga neyure ukwenza ukudibanisa kunye nokukhupha. Emva kokufunda noNks. Hu kangangeenyanga ezimbini, ngoku angazalisa iingxaki zezibalo ezili-100 kwimizuzu eli-10 kwaye inqanaba elichanekileyo liphezulu kakhulu. Ndiyathemba ukuba izibalo zikaLeo zingangcono kwaye ndingaphindi ndizikhathaze ngayo.

—— Umama kaLeo

Ukhulele e-United States kwaye akukho zihlobo zaseTshayina zimjikelezileyo. Khange akwazi ukunxibelelana notatomkhulu wakhe xa sasibuyela e-China ngaphambili. Kulonyaka ndizombuyisa ndizothusa ootatomkhulu bakhe! Enkosi kuNks. UHan ngoncedo kunye nomonde wakhe kuRaymond, enkosi kakhulu!

—— Umama kaRaymond