Ikharityhulam

I-Nomi Chinese kwi-Intanethi
Inkqubo yeKharityhulamu

I-Nomi Chinese kwi-Intanethi
IKharityhulamu yeSiseko esiZiphuhlisayo

I-L1-L2 Ukumamela kunye nokuthetha

Izifundo ezili-168 kunye neMixholo engama-18 namagama angama-200
Ukuqonda indlela yokubiza kunye nopelo lwama-63 lwePinyin kwaye ukwazi ukwahlula okokuqala, isikhamiso kunye negama elipheleleyo.
Gxila ekuphuculeni amandla okuphulaphula nokuthetha. Ukuphucula umdla wabafundi ngesiTshayina ngoqeqesho lwesihloko kunye nokubeka isiseko sokuthetha ngomlomo ngokutyibilikayo.
Funda imivumbo engama-29, ama-radicals angama-40 abalinganiswa baseTshayina kunye nabalinganiswa abangama-28 baseTshayina. Yenza ulwazi olusisiseko lolwakhiwo kunye nokubhalwa kwabalinganiswa baseTshayina.

L3-L4 Ukufunda nokubhala

Izifundo ezingama-480 kunye nemixholo engama-32 namagama angama-800
Funda izakhono zopelo lwendalo, izakhono zonxibelelwano ; funda iindidi ezahlukeneyo zamanqaku, ukuphucula ubuchule bokufunda nokukhulisa ulwazi lokubhala kunye namandla okucinga amaTshayina.
Uyakwazi ukufunda amanqaku aphakathi kunye namade ngokuzimeleyo kwaye ubhale ngokulula amanqaku amaTshayina.

I-L5-L7 Umxholo kunye nesihloko

Izifundo ezingama-220 kunye neMixholo eli-16 namagama ayi-1500
Funda igrama ngokucwangcisiweyo kwaye uphucule izakhono zokufunda.
Ukuphuhlisa amandla okupheleleyo abafundi ngokusebenzisa imodeli yamanqanaba amaninzi yokufunda eyilwe kwimixholo eyahlukeneyo.
Uyakwazi ukufunda amanqaku amade ngokuzimeleyo kwaye ubhale amanqaku amafutshane ngokulula.

L8 Ukufunda okunzulu

Izifundo ezingama-200 kunye nemixholo esi-8 namagama angama-2500
Ukuphucula iimpawu zobuntu kunye nokuchazwa kwoncwadi ngokufunda ngokubanzi ngenkcubeko, imbali kunye neminye imiba.
Qonda iingcambu zembali yamaTshayina kwaye ufunde amanqaku ngezifundo ezahlukeneyo, yenza umgaqo obanzi wegrama yokuziqhelanisa nokuphucula isigama ngokulandelelana.
Uyakwazi ukusombulula iingxaki kubomi bokwenyani ngesiTshayina, funda ukubhala amanqaku amanqaku afana neengxelo zophando, izimvo zephephandaba, njl.